Hiện tại, Bác Tôm đang lưu hành 2 loại thẻ “Thẻ Member và Thẻ VIP”, được quy định như sau:

THẺ MEMBER
– Được tích điểm 2% trên mỗi hóa đơn mua hàng
– Được sử dụng điểm để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng
– Áp dụng tiêu điểm trên các cửa hàng có biển hiệu Bác Tôm member
– Được hưởng các chương trình ưu đãi khác theo chính sách của công ty
– Điều kiện mở thẻ: khi hóa đơn mua hàng từ 500k

THẺ VIP
– Được tích điểm 5% trên mỗi hóa đơn mua hàng
– Được hưởng mọi quyền lợi như thẻ member
– Điều kiện mở thẻ
+ Với các khách hàng cũ: Tổng giá trị giao dịch từ tháng 3/2018- tháng 3/2019 phải đạt mức từ 50.000.000đ
+ Với các khách hàng VIP trong thời gian tới: Tổng giá trị giao dịch trong 12 tháng phải đạt từ 50.000.000đ

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ 
1. Điểm trong thẻ không được quy đổi thành tiền mặt (1 điểm ~1000đ)
2. Khi sử dụng thẻ, khách hàng xuất trình thẻ hoặc đọc số điện thoại cho nhân viên thu ngân khi thanh toán
3. Thời hạn thẻ sử dụng trong vòng 1 năm
4. Điều kiện duy trì thẻ: doanh thu tích luỹ trong vòng 1 năm tiếp theo phải đạt mức khách VIP theo quy định tại thời điểm đó của Bác Tôm